Contra-indicaties bij hotstone massage

Contra-indicaties zijn symptomen waarbij deels of helemaal geen hotstone massage mag worden
toegepast. Doordat massage de circulatie beïnvloedt, kunnen sympomen verergeren en kan u nog zieker
worden. De intake en een goede informatieverstrekking zijn geheel in uw eigen belang.

Mocht er iets worden geconstateerd, waarbij er ook maar enige twijfels bestaan, wordt u niet
gemasseerd, maar doorverwezen naar het reguliere medische circuit.

Contra-indicaties:

 • koorts
 • griep
 • steenpuist
 • bof/mazelen
 • psoriasis
 • gebruik van bloedverdunners
 • gebruik van antistollingsmiddelen
 • gebruik van ontstekingremmers
 • (diep veneuze) trombose
 • open wonden en huidinfecties
 • virusinfecties
 • besmettelijke ziekten
 • extreme lichamelijke verzwakking
 • psychose
 • hartafwijkingen, hartklachten en pacemaker
 • kanker, tumoren en andere ernstige ziekten
 • tijdens de gehele zwangerschap
 • heftige overgangsverschijnselen, opvliegers
 • hoge en lage bloeddruk en diabetes
 • erg gevoelige huid, dunne huid
 • spataderen (wanneer deze klachten geven, plaatselijk niet masseren)
 • als u niet goed tegen warmte kunt, zoals in een sauna