Voordelen van Dorn Therapie

  * Korte behandeltijd
     Een volledige behandeling met Dorn Breuss Therapie zal ongeveer een uur duren en dikwijls geeft

     de eerste behandeling al een gunstig resultaat. In andere gevallen moeten na een paar behande-

     lingen de klachten afnemen of volledig verdwenen zijn.


* Kostenbesparend
     Er wordt geen gebruik gemaakt van medicamenten, naalden of andere hulpmiddelen.


* Ongevaarlijk

     De Dorn Therapie berust op natuurlijke bewegingen en veroorzaakt niet of nauwelijks pijn.

     Wel kan na de behandeling wat spierpijn optreden op de plaatsen waar correcties zijn verricht,

     omdat ook de spieren weer de normale toestand hebben aangenomen. Onregelmatigheden aan de
     wervelkolom merkt de cliënt, omdat scheefstand van zo'n wervel gevoeliger op druk reageert dan
     een wervel die correct op zijn plek zit. Zo bouwen cliënt en therapeut de behandeling gezamenlijk
     tot een bepaalde hoogte op. U dient na behandeling de eerste dagen wel plotselinge bewegingen,  
     zwaar tillen e.d. te vermijden.


* Goed toepasbaar

     Deze therapie is toepasbaar op nagenoeg iedereen, mits de cliënt zichzelf kan oprichten.

     De cliënt moet dus zelf naar de therapeut toe kunnen komen en zelf kunnen staan en zitten.

     De behandeling wordt zowel liggend, staand en zittend uitgevoerd. In het menu aan de linkerzijde

     kunt u de contra-indicaties lezen waarbij Dorn Therapie niet wordt uitgevoerd.